Go to content
Klubbinfo viser reserver, rundeoppsett og regnskap.

Bekkestua seniorbridge.

Spillested:

Ekeberg seniorsenter

Hans Øverlandsvei 29, 1363 Høvik

kart nederst..
Spilledager våren 2023 er mandagene:
23.jan, 6.feb, 20.feb, 6.mar, 20.mar, 27.mar, 17.apr og 8.mai

Under Arkiv er gamle resultatlister og
under Bilder finnes bilder fra klubben.
 Leder:                                                            Deltageravgift:                                           Turneringsleder:
Harald Skretting tlf: 907 45 514                 Kr 350 pr spiller                                          Lars Urholt tlf: 913 32 246
epost:  harskr@online.no       bTIetL    betales til konto 6031.17.64260                epost: lars.urholt@gmail.com
Back to content